קביעת מזונות ילדים – על פי מה הם נקבעים

על פי סעיף 3 לחוק  תיקון דיני משפחה {מזונות- התשי”ט 1959}. אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים על פי הוראות הדין האישי אשר חל עליו. כל אב, מחויב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של ילדיו במסגרת תשלום המזונות. הכלל הבסיסי הוא כי אין אדם מחויב בצרכים אלה על פי עושרו, כי אם הצרכים הללו, שווים לעני ולעשיר. היום, בית המשפט העליון, צמצם את התנאים ההכרחיים שבלעדיהם לא יוכלו קטינים להתקיים ואלה הם הצרכים המינימאליים ביותר.

כאשר ביהמ”ש לענייני משפחה ידון בדבר קביעת מזונות ילדים, הוא ייקח בחשבון כמה שיקולים. ראשית, ביהמ”ש יבחן את מעמדו הכלכלי של האב ואת כושר השתכרותו וכן את הרכוש הנמצא בבעלותו. כמו כן, ביהמ”ש לענייני משפחה, ייחשב גם את הכנסותיו של האב ממקורות אחרים במידה וישנם.

קביעת מזונות הילדים על פי הדין העברי

יש לציין כי על פי הדין העברי של קביעת מזונות ילדים, כל אב מחויב לשאת בצרכיהם ההכרחיים של ילדיו עד הגיעם לגיל 15 ומדובר על 3 קטגוריות:

  • עד לגיל 6 -קטני קטינים מדובר על חובת האב לפרנסת ילדיו גם אם אין לו כל הכנסה
  • מגיל 6-15-  האב חייב במזונות ילדיו מדין צדקה{קורת גג, טיפולים רפואיים ומזון, תשלום הוצאות נלוות כגון חוגים, בילויים ומתנות} יש לציין כי ההורים יישאו בחלקים שווים במזונות ילדיהם.
  • מזונות מגיל 15-18-  גם בגילאים אלה, יישאו ההורים שווה בשווה בהוצאות על מזונות ילדיהם.

יש לציין , כי קביעת מזונות ילדים קטינים, יהיו מורכבים מצרכים הכרחיים בצירוף תשלום יחסי על המדור שייקבע על פי אחוז מתוך שכר דירה ריאלי. אם מדובר על אחוזים, בתשלום מזונות המתייחס גם למדור, כאשר מדובר על מזונותיו של קטין אחד, אחוז ההשתתפות בהוצאות שכר הדירה יהיה על סך של 33%. כאשר מדובר על שני קטינים, האב יחויב ב-44% משכר הדירה. כמובן שההשתתפות במדור תהיה על פי מספר הקטינים שהאב מחויב לתשלום המזונות עבורם.

האם פסק הדין על קביעת מזונות הינו סופי?

שאלה זו נשאלת הרבה אך יש לדעת, כי קביעת מזונות ילדים בביהמ”ש לענייני משפחה היא אינה סופית. מזונות הילדים עשויים להשתנות עקב אירועים שונים בחייהם או בחיי הוריהם. על ההורה להוכיח שינוי נסיבות שיהיה מהותי בכדי שביהמ”ש לענייני משפחה, ישקול את התביעה המבוקשת לשינוי גובה דמי המזונות. ישנם מקרים בהם ייתכנו שינויים בבקשת האם להגדלת המזונות, עקב שינוי במצבה הכלכלי של האם או עקב שינוי בצרכי הילדים והוצאותיהם.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *